PRAVILA PONAŠANJA U KAMPU BEZDAN

Dolazak
Poštujući mir kampera koji već borave u kampu, ulazak u kamp nije moguć pre 10 časova. Ukoliko ste stigli ranije – sačekajte u restoranu uz kafu/doručak/piće. 

Naplata boravka
Rezervisan šator/mesto se naplaćuje odmah prilikom prijave i upisa u Knjigu gostiju za ceo rezervisan termin. Ukoliko gost odluči da ranije napusti Kamp Bezdan – nije moguće ostvariti povrat novca. 

Recepcija i prijava dolaska
U kampu mogu biti smešteni samo gosti koji su uredno prijavljeni na recepciji. Prilikom prijave obavezni ste prijaviti sve osobe koje će boraviti u kampu. Za svaku osobu potrebno je priložiti dokumenta kako bi podaci bili uneti u Knjigu gostiju. 

Odabir šatora
Domar će vas sprovesti do vašeg šatora i podeliti sa vama osnovna uputstva za korišćenje svih resursa prostora Kampa Bezdan. Ukoliko donosite sopstveni šator, naši volonteri će vam pokazati mesto na kom ga možete postaviti. Prilikom postavljanja opreme za kampovanje, morate poštovati veličinu za to predviđenog prostora.

Osnovna pravila boravka u Kampu Bezdan

Najvažnije: Posle 22 časa u prostoru kampa nije dozvoljeno praviti buku muzikom, dovikivanjem ili glasnim razgovorima. Poštujte tuđu potrebu za odmorom.

1. U Kampu Bezdan nije dozvoljeno praviti vatru za pripremu hrane (roštilj, paprikaš...)
2. U čajnoj kuhinji, svaki šator na raspolaganju ima jednu policu frižidera za držanje mleka, vode, kvarljivih namirnica
3. Ukoliko donesete sopstveno piće, možete ga držati u sopstvenom šatoru
4. Šporet u čajnoj kuhinji je predviđen za grejanje vode, kafu, čaj, gotovu supu, brzinska jela i slično. Nije predviđen za duga kuvanje (paprikaši i slično)
5. U restoran Kampa nije dozvoljeo unošenje sopstvenog pića i hrane

Priključenje na struju
Priključivanje i isključivanje struje na električni ormarić u kampu obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Radi vaše sigurnosti nemojte nikada samostalno pokušati odraditi navedene radnje ili na bilo koji način popraviti kvar na električnoj instalaciji.

Muzika
Nije dozvoljeno tokom dana puštanjem muzike ometati mir ostalih gostiju. Da li je muzika glasna ili nije određuje isključivo domar kampa.

Vozila
Zabranjeno je ulaziti vozilom u ograđeni prostor kampa. Postoje parking mesta.

Higijena
Svaki gost kampa dužan je voditi brigu o čistoći prostora koji koristi. Molimo vas da smeće skupljate u plastične kese i odlažete ih u za to postavljene kante u sklopu kampa. Sanitarije nakon korištenja ostavljajte čiste i uredne – upravo onakve kakve biste ih i vi želeli pronaći.

Kućni ljubimci
Svaki vlasnik kućnog ljubimca odgovoran je za ponašanje svog ljubimca. Ukoliko ljubimac svojim ponašanjem ometa normalan rad kampa, odmor drugih gostiju i slično, Kamp Bezdan ima pravo uskratiti gostoprimstvo gostu. Noću je obavezno svog ljubimca držati u sopstvenom šatoru ili ga vezati ispred šatora.

Paljenje vatre
Paljenje vatre u sklopu kampa je dozvoljeno isključivo uveče u svrhu logorske vatre oko koje se sedi sa drvima koje ćete dobiti od domaćina. Strogo je zabranjeno paljenje vatre na bilo kom drugom mestu, osim za to predviđenom.

Novac i ostale vrednosti
Radi vaše sigurnosti novac i vredne stvari nemojte nikada ostavljati bez nadzora. Za nestale ili oštećene stvari u kampu, kao i za nesreće koje nastanu vašom nepažnjom, UG "Ljubitelji Velikog bačkog kanala" ne preuzima nikakvu odgovornost.

Inventar šatora i ponašanje u šatorima
Strogo je zabranjeno pušenje u šatorima. Takođe, nije dozvoljeno konzumiranje hrane i pića u šatorima (zbog neminovnog skupljanjamrava na ostatke), kao ni iznošenje inventara šatora (kreveti, stolice, sto...) van ograđenog prostora.

Radno vreme recepcije
Radno vreme kluba je od 7 do 22 časa, kuhinje od 7 do 20 časova.

Odjava gostiju
Odlazak iz kampa je predviđen do 10h.

* Svojim potpisom prilikom online rezervacije ili potpisom u knjigu gostiju potvrđujete da ste pročitali uslove boravka i korišćenja Kampa Bezdan i da ste saglasni sa njima, te da ukoliko prekršite ove smernice morate napustiti Kamp Bezdan.

>