Vožnja katamaranom po Velikom bačkom kanalu

Vožnja katamaranom po Velikom bačkom kanalu

Svoju vožnju katamaranom možete sami odabrati:

Uzvodno - prolazak pored ustave gde se Bajski kanal uliva u Veliki bački kanal, prolazak pored vikend naselja Šebešfok, dolazak do velike dunavske prevodnice, u povratku pristajanje na plaži, kupanje i vraćanje u kamp.

Nizvodno -obilazak netaknute prirode Gornjeg Podunavlja, prolazak ispod ustave koja brani Sombor od poplava, Češke ćuprije, dolazak do starog toka Velikog bačkog kanala i prvobitne dunavske prevodnice, te do pontonskog mosta u blizini Bačkog Monoštora. U povratku stajanje na prelepoj širini kanala i kupanje sa katamarana i povratak u kamp.

Katamaranom upravljaju osobe sa dozvolom za plovidbu.

Obezbeđeni pojasevi za spasavanje.

Vožnja u odabranom pravcu traje cca 2,5 sata.

Katamaran poseduje svoj bar sa osveženjem.

Kapacitet katamarana je 15 odraslih osoba.

Posetite nas i na našoj FB stranici: FB/katamaran.kamp.bezdan

>